Drevokov

O nás

Spoločnosť Drevokov vznikla v roku 2002 v Nových Zámkoch . Bola založená spojením stolárskeho a zámočníckeho remesla. Základom stratégie výroby je vždy vhodný výber materíálov pre dané výrobky, či stavby. Spracovávame štandartné stolárske veľkoplošné materiály, ako i rôzne druhy masívnych rastlých drevín, aj exotických, pričom dbáme na ich správny výber, vlhkosť či tvrdosť, podľa ich budúceho využitia. Kombinácie s materiálmi ako sú napr. sklo, kameň, ako i úplné montáže našich prác sú samozrejmosťou. Za ďalšie dôležité faktory pri ceste za kvalitou pokladáme výber technológií pre výrobu a konečnú povrchovú úpravu, ktorých vývoj neustále sledujeme. Ako jedna z mála firiem vyrábame nábytky v starom rustikálnom štýle z vyše sto ročných materiálov, ktorých výzor ešte umocňuje dobová povrchová úprava. Veríme, že všetky tieto skutočne cenné skúsenosti, za ktoré sme vďační predovšetkým Vám, našim zákazníkom, nás predurčujú k vždy lepším a efektívnejším riešeniam ďalších objednávok, ktoré sú pre nás poctou a výzvou zároveň. Prajeme Vám veľa šťastia a úprimne ďakujeme za prejavenú dôveru.

Ak máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.